I januar 2013 påbegyndtes en flytning af den 103 år gamle træpavillon ved Pomle Nakke traktørsted . Pavillonen blev flyttet fra den hidtidige placering på østfacaden af det murede stuehus til nordgavlen af huset. Dermed sikredes bygningen, der tjener som sommer restaurant mod den truende erosion af den nærliggende kystskrænt mod Østersøen.

Der udover  blev opført en overdækket terrasse mod  øst, så kapaciteten for indendørs servering blev øget i sommer sæsonen. Det ny Pomle blev indviet d. 30. maj 2013.

Under hele arbejdet var der stor opmærksomhed omkring projektet, idet mange af kommunens borgere  kender stedet  som et yndet udflugtssted i sommerperioden.