GLAD 40 ÅRS JUBILAR
– VI ER DA ALDRIG GÅET NED…

– Jeg er da i hvert fald glad for, at vi er kommet gennem de 40 år uden at gå konkurs….

Fotograf: Tim R. Larsen (Erhverv og Kultur)
Sådan lyder det med et grin fra Bjarne Petersen, der sammen med hustruen Kirsten nu har drevet byggefirmaet med adresser i Stubbekøbing, Nykøbing og Nørre Alslev i 40 år. Humøret fejler altså ikke noget – med god grund. Det er gået støt og roligt fremad stort set gennem alle årene for Bjarne Petersen A/S.

I dag beskæftiger firmaet 40 medarbejdere fordelt på kloak- og støbefolk, murersvende, tømrere og snedkersvend plus lærlinge og formænd.

– For nylig var der en af svendene, der spurgte mig, hvilke firmaplaner jeg egentlig havde tilbage i 1974, da vi begyndte. Svært at svare på – men jeg kan i hvert fald huske, at jeg havde en meget klar plan om, at vi skulle have murerfaget med i virksomheden fra start. Jeg var noget træt af den ventetid, der alt for tit opstod, når man skulle vente på hinanden, fortæller Bjarne Petersen.

Ideen om en effektiv byggevirksomhed har han taget med gennem alle årene fra starten på Østervang 18 i Stubbekøbing med 600 kvadratmeter værksted og lager. I 1984 tog Bjarne Petersen kloakmestereksamen – i øvrigt igen fordi han synes det blev for besværligt at få projekterne passet sammen med kalenderen hos en kloakmester “udefra”.

I 1989 blev firmaet et A/S og et par år senere udvidede man med yderligere plads på Østervang 18. I 2000 kom afdelingen på Herthadalvej 6 i Nørre Alslev til, og i 2004 udvidede virksomheden med afdelingen på Københavnsvej 12 med 1.000 kvadratmeter værksted og lager og 200 kvadratmeter personalerum med mere.

Gennem årene er Bjarne Petersen A/S også blevet større via opkøb. I 2000 Knud Sommer & Søn, i 2002 Erik Frederiksen I/S, i 2010 Snedkergården i Nykøbing F. og i 2011 murerfirmaet Hans fr. Larsen A/S.
I 2012 købte man Nordre Ringvej 11, som støder op til Københavnsvej  12.

– Vi har gennem en lang årrække haft et solidt fundament for virksomheden i kraft af en stor gruppe trofaste kunder. Det er både private, erhverv og i det offentlige. Derfor har vi heller ikke de senere år været ude i de store og ofte meget prispressede licitationsopgaver år men har kunnet holde aktiviteten via de faste kunder plus en mindre andel andre opgaver oveni, forklarer Bjarne Petersen.

– Vi har været gennem en god vinter i år, hvor der har været opgaver til alle mand gennem hele perioden, så jeg er stadig optimistisk, tilføjer han.

Viksomheden er i øvrigt også karakteriseret ved et meget beskedent “gennemtræk” af medarbejdere. Seks har haft 25 års jubilæum, otte har været i firmaet 10 år eller mere, og af de 40 medarbejdere er otte svende, som er uddannet i firmaet.

40 års-jubilæet  markeres  med en reception på Nordre Ringvej 11 i Nykøbing i morgen, fredag 28. marts, fra klokken 13.

1