Snedker og maskinsnedkerarbejde

Vore  ca 20 tømrer og snedkersvende udfører  dagligt mange forskellige opgaver indenfor faget.  Der er alle de forskellige serviceopgaverfor private kunder med dørlåse, der driller og vinduet der ikke kan lukke mm. og  op til et helt nyt tag for kunden.

 

Udskiftning af døre og vinduer

Døre og vindues udskiftninger for private kunder  har altid udgjort en stor del af vore tømrersvendes opgaver.

 

Renovering samt opsætning af køkken

Renovering af  stue og værelser med  nye gulve, vægge og lofter  er spændende opgaver at løse sammen med kunden, og  også opsætning af nye køkkener hører med til de daglige opgaver for vore svende.

Derudover udfører vi mange opgaver for boligselskaber  i forbindelse med fraflytninger og div . vedligeholdelsesarbejder.

Vi har fast samarbejdsaftale med Tryg om udbedring af skader inden for murer og tømrerfaget.

2 af vore formænd har taget kurset som Energivejledere.

Maskinsnedkerarbejde

På vort værksted  i Nykøbing F har vi et større maskinsnedkeri , som  vi benytter  til udførelse af specielle opgaver  med vinduer, døre, borde og trælister.   Vor maskinsnedker  laver opgaver for vore egne svende, men laver også mange opgaver for kunder, der  har et specielt ønske, som ikke lige kan købes færdigt.

Vi  udbedrer mange skader  for forsikringselskaberne.  Det er  typisk repr af vinduer efter indbrudsskader og repr af  gulve efter vandskader.    Det  er arbejder, der kræver stor erfaring, idet  det godt kan være lidt af en opgave at udbedre  disse skader, så det ikke kan ses bagefter.